Szkola programowania

2-letnia Szkoła Programowania

Programiści są jedną z najbardziej rozchwytywanych grup zawodowych. Mogą przebierać w ofertach pracy i świetnie zarabiają. Teraz możesz zostać jednym z nich!

2-letnia Szkoła Programowania to 480-godzinny, weekendowy kurs back-end, który stawia przede wszystkim na naukę języka Java.

Grupy są maksymalnie 15-osobowe, a liczba miejsc ograniczona, dlatego nie zwlekaj z zapisem.

Ruszył nabór na nowy semestr!  Tutaj możesz sprawdzić terminy.

 

Codeskills to szkoła programowania, w której nauka trwa 2 lata. Zajęcia w trybie weekendowym obejmują aż 480h zegarowych zajęć, a dodatkowo każdy uczeń odbywa w jednej z naszych firm partnerskich 160-godzinne praktyki, za które pobiera wynagrodzenie. To łącznie 640h nauki! Po jej zakończeniu będziesz miał odpowiednie, solidne kwalifikacje pozwalające na rozpoczęcie pracy – niewykluczone też, że znajdziesz ją o wiele wcześniej (weekendowy tryb zajęć pozwoli Ci łączyć naukę z pracą).

Na rynku pracy wciąż brakuje kilkudziesięciu tysięcy programistów, a biorąc pod uwagę fakt, że branża IT wciąż się rozrasta, to liczba ta również rośnie.

2-letnia Szkoła Programowania oferuje naukę w trybie weekendowym, dzięki czemu można ją połączyć z pracą. Jest świetną alternatywą dla kilkuletnich studiów, ponieważ oferuje maksimum zajęć praktycznych, prowadzonych przez bardzo doświadczonych trenerów.

Od samego początku uczymy nie tylko programowania, ale także umiejętności pracy w zespole. Pokazujemy, jak pracuje się w dużych firmach i jakich używa się narzędzi, ale także przygotowujemy do tego, by zostać samodzielnym specjalistą.

2-letnia nauka w Szkole Programowania to pewność, że po jej zakończeniu staniesz się programistą rozchwytywanym przez rynek pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

Zapisz się!

Sprawdź, jakie możliwości oferuje zawód programisty!

Czytaj teraz

Informacje praktyczne

2-etapowa rekrutacja

 

 • egzaminy wstępne (język angielski, logika, testy predyspozycji)
 • rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Egzaminy

Pod koniec każdego semestru zamiast zwykłego egzaminu organizujemy Hackathon. Jego wyniki decydują o promocji na kolejny semestr, a dodatkowo osoba, która najlepiej wykona zadanie, otrzyma od nas nagrodę!
Po każdym semestrze wydajemy zaświadczenia o jego ukończeniu, a na koniec całej nauki nasi Absolwenci dodatkowo otrzymują certyfikat i zaświadczenie na wzorze MEN.

Organizacja zajęć
 • 4 semestry nauki
 • zajęcia co drugi weekend (sb – ndz. w godz. 09:00 – 15:00)
 • lipiec i sierpień – zawsze wolne
 • 160h płatnych praktyk pod koniec 4 semestru

 

Opłaty

 

 • Każdy semestr nauki to 4000 zł – płatne przed rozpoczęciem zajęć.
 • RATY: Opłatę semestralną można rozbić aż na 8 rat – 500 zł każda.
 • Zniżki: Oferujemy 2% zniżki dla osoby, która opłaci 2 lata nauki z góry

 

 

 

Ramowy program nauczania

 • wstęp do programowania

1. Na czym polega programowanie
2. Przegląd języków, technologii
3. Języki skryptowe vs języki kompilowane.
4. Architektura aplikacji klient <–> serwer.
5. Przeglądarki, renderowanie kodu, hosting, domena, subdomena, DNS, FTP, SCP itp.
6. Walidatory kodu
7. Wzorce projektowe
8. Model MVC
9. SEO
10.Usability

 • Instalacja środowiska, edytory, środowiska zintegrowane.
  Instalacja Brackets, Atom, NetBeans, XAMPP itp.
  Przydatne narzędzia WebDevelopera: firebug, użycie trybu responsywnego w Firefox itp.
 • Przechowywanie danych.
  WYBRANE FORMATY plików przechowujących dane lub konfiguracje: XML, JSON, YAML.
  Przegląd popularnych baz danych i silników bazy danych.
 • systemy operacyjne
 • systemy kontroli wersji (GIT)

1. Instalacja GIT-a.
2. Obsługa GIT-a lokalnie. Tworzenie repozytoriów, dodanie plików do śledzenia (poczekalnia), commit-y. Przywracanie poprzedniej wersji projektu z repozytorium.
3. Rozgałęzienia i ich obsługa.
4. Założenie konta GITHUB, tworzenie repozytorium, klonowanie repozytorium na dysk lokalny. 5. Wprowadzanie zmian, wysyłanie repozytorium na GITHUB-a.

 • HTML5

1. Wprowadzenie, krótka historia języka, znaczniki, zasady kodowania
2. Podstawowy szkielet strony / aplikacji
3. Najważniejsze znaczniki sekcji HEAD
4. Ciało dokumentu. Co może się znaleźć w sekcji BODY ?
5. Znaczniki liniowe
6. Znaczniki blokowe
7. Znaczniki semantyczne
8. Listy uporządkowane, nieuporządkowane
9. Odnośniki (linki) wewnętrzne i zewnętrzne
10. Osadzanie grafiki oraz multimediów (muzyka, filmy)
11. Tabele
12. Formularze

 • CSS3

1. Wprowadzenie. Sposoby umieszczania kodu CSS, kaskadowość
2. Dołączanie innych plików z kodem CSS
3. Selektory proste
4. Selektory złożone
5. Klasy, identyfikatory
6. Jednostki
7. Kolory
8. Wybrane właściwości selektorów tekstowych, liniowych, blokowych
9. Reset CSS
10. Boxshadow
11. BOX Model vs Flexbox
12. Media query

 • Python
 • Django
 • Bazy danych
 • Node.js
 • JSON
 • Java – część I

1) Java wstęp do technologii
a) platforma
b) narzędzia programistyczne
c) dokumentacja, wybrane pozycje książkowe, zasoby internetowe
d) system kontroli wersji
2) Podstawy składni
a) podstawowe pojęcia
b) typy proste
c) tablice
d) deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu
e) instrukcje warunkowe
f) struktura kodu w Javie:
pliki źródłowe, klasy, pakiety, importowanie, układ katalogów
3) Programowanie obiektowe
a) modelowanie obiektowe
b) obiekty i referencje
c) klasy, klasy abstrakcyjne, interfejsy
d) pola i metody statyczne a pola i metody instancyjne
e) inicjalizacja klas, konstruktory
f) dziedziczenie
g) jawne i niejawne rzutowanie
h) dostęp do pól, metod i konstruktorów z nadklasy, słowa kluczowe this i super
i) modyfikatory final dla klas, metod, pól i zmiennych
j) enkapsulacja
k) polimorfizm
4) Zasady obsługi błędów i wyjątków
a) wyjątki oraz błędy
b) instrukcja try…catch
c) hierarchia standardowych wyjątków
5) Kolekcje i generyki
a) interfejsy Collection, Set, List, Map b) metody hashCode, equals, toString
c) tworzenie i użycie klas generycznych
6) Przetwarzanie tekstu
a) klasa String
b) String vs StringBuffer vs StringBuilder
7) Informacje na temat certyfikatu i egzaminu Java SE 8 Programmer I

 • Java – część II

1. Zaawansowane elementy języka Java
a) klasy anonimowe, finalne i statyczne
b) klasy zagnieżdżone
c) interfejsy i metody domyślne
d) typy wyliczeniowe
2. Wyjątki i asercje
3. Kolekcje w Javie
a) porównywanie obiektów
b) interfejsy Queue, Dequeue
c) klasa pomocnicza Collections
4. Programowanie funkcyjne w Javie
a) wyrażenia lambda
b) interfejsy funkcyjne
c) referencje do metod
d) strumienie
5. Operatory wejścia/wyjścia
a) strumienie wejściowe i wyjściowe
b) serializacja
c) obsługa plików
6. Date/Time API
7. Dostęp do bazy danych za pomocą interfejsu JDBC
8. Programowanie wielowątkowe
a) tworzenie i uruchamianie wątków
b) synchronizacja
c) współbieżność
d) równoległe strumienie
9. Informacje o certyfikacie i egzaminie Jaba SE 8 Programmer II

 • Design Patterns
 • Narzędzia automatyzujące pracę
 • Szukanie pracy w IT
 • Własna działalność gospodarcza i zakładanie Startupu
 • Zwinne metodyki zarządzania projektami
 • Praca zespołowa
 • Marketing internetowy i SEO
 • Warsztaty
 • Płatne praktyki (dla chętnych)